TV-aksjonen Regnskogfondet 2015

Aksjonsdag er søndag 18. oktober. Komiteén oppfordrer bedriftene i Inderøy kommune til å gi bidrag giverstafetten.no. Ta gjerne kontakt med Næringsforeningen for mer informasjon. Lyst til å være bøssebærer? Ta kontakt med Frivillig Inderøy v/Petter Hustad.