Temakveld: Eiendomsskatt på verker og bruk i Inderøy

Vi inviterer til informasjons- og diskusjonsmøte
17. mars 2016 kl. 20.30
Sted: Jægtvolden Fjordhotell

Agenda:
Rådmannen informerer
Innlegg fra Høyres representant Tore Wold
Diskusjon

Ordfører deltar også.
Alle er velkommen. Medlemmer av Næringsforeningen må gjerne komme kl. 19, da det er årsmøte i forkant av Temakvelden.

mvh
Styret

Spørsmål? Ring Margarete på 93 45 43 93 eller mail margarete@oldefarshus.no