Invitasjon til Konjunkturbarometer 2015

Hvordan står det til med næringslivet på Innherred? Hva med utsiktene for 2016 og 2017? SpareBank 1 SMN har forsøkt å finne svar på disse spørsmålene gjennom Konjunkturbarometeret 2015. Barometeret bygger på prognoser for de nærmeste to årene utarbeidet av Menon Business Economics, bankens egne bransjeeksperter, forventningsundersøkelse utført av Sentio samt regnskapsanalyser basert på Brønnøysundregistrene. Dette får du høre mer om: • Presentasjon av Konjunkturbarometeret v/ konserndirektør Vegard Helland, SpareBank 1 SMN • Bransjeanalyse landbruk v/banksjef Anja Gotvasli • Utdeling av Årets kremmer til beste handelsbedrift lokalt basert på vekst og lønnsomhet v/ banksjef Gunnar Thorsen, SpareBank 1 SMN Tid: Fredag 6. november kl 8.00-10.00. Sted: SpareBank 1 SMNs lokaler i Steinkjer. Påmelding: http://epost.sparebank1.no/public/run-form.aspx?Id=424A5B4A7347445C4B7240&EventId=484A5A457647435F4371&SubscriberId=47425F42794146514273414259&SessionId=41435D4776464150407240