Har du en mening om fremtidig bruk av Sakshaug Skole?

Sakshaug Skole

Inderøy Kommune inviterer til dialogmøte om framtidig bruk av Sakshaug Skole på Rådhuset mandag 19.10.15 kl. 1800-2000.

I forbindelse med utbygging av Inderøy Kultur og Oppvekstsenter (IOKS), blir Sakshaug Skole fraflyttet høsten 2016. Det medfører at bygningene i den gamle barneskolen blir stående ledig.

Inderøy Kommune har satt i gang en kartlegging av interne og eksterne interessenter for skolebygget. Det er i utgangspunktet et ønske fra kommunens side å selge barneskolen, men vi ber om innspill til framtidig bruk.

Vi ønsker direkte dialog med innbyggere i Inderøy Kommune og potensielle interessenter for å diskutere hvordan skolen skal forvaltes i framtida. Har du gode ideer som du ønsker å drøfte?

Velkommen!