Praksisplasser ønskes for flyktninger

Inderøy mangler praksisplasser for flyktninger i språk- og arbeidstrening. Det er en viktig del av integreringen å gi flyktningene «normale» omgivelser for å øve på språk og å bli kjent med hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Kommunen bosetter 32 flyktninger i 2015 og minst 27 i 2016. Kommunen oppfordrer næringslivet til en felles dugnad i dette arbeidet. Ønsker du å hjelpe til? Ta kontakt med Christina Wolan for ytterligere informasjon. Tlf: 74124547 eller mail christina.wolan@inderoy.kommune.no