Medlemskap

Næringsforeningens medlemsmasse er bredt sammensatt med større bedrifter med stor omsetning, og ned til enkeltmannsforetak.

Næringsforeningen skal ivareta medlemmenes interesser, samt å bidra til ett godt samarbeid blant de næringsdrivende. Næringsforeningen samarbeider også tett med kommune, og tilsvarende foreninger/ forum i regionen.

Medlemskontigenter for 2014

Satser:                
0-2 årsverk: 400 kr
3-10 årsverk: 650 kr
11-25 årsverk:1300 kr
26 årsverk eller mer:      2600 kr

Interesseorganisasjoner med inntil 50 medlemmer betaler kontingent tilsvarende 3-10 årsverk. Interesseorganisasjoner med over 50 medlemmer betaler kontingent tilsvarende 11-25 årsverk.