Arbeidsområder

Viktige tema i stikkordsform 

 • Næringsareal
 • Gatebruksplan og sentrumsutvikling
 • Kommuneplaner og arealplaner
 • Næringsplanarbeid
 • Inderøy 2020
 • Næringssamarbeid på Innherred
 • Rolleavklaring kommune – næringsliv
 • Industri og næringsutvikling på landsbygda
 • Prosjekt det gode vertsskap/ Bærekraftig destinasjon Inderøy

Markedsføring

 • Næringsliv i Inderøy (brosjyre/nettside)
 • Straumens dag/ «Jul i Inderøy»
 • Inderøyfest med Næringskonferanse
 • Presentasjon av og for hverandre

Rekruttering

 • Bedriftsmesse i samarbeid med Inderøy Ungdomsskole

Utflukter og reiser

 • Bedriftsbesøk i trøndelag
 • Studieturer, blant annet til Warszawa og Brussel/ Amsterdam

Medlemspleie for øvrig

 • Medlemsmøter
 • Julebord
 • Medlemsinfo
 • Førjulstreff med Steinkjer Næringsforum