Næringskonferanse

Velkommen til årets næringskonferanse 
Inderøy Kulturhus
5. juni 12:00-15:30

Tema: Oppvekst og næringsutvikling
Konfransier: Marvin Wiseth
Alle velkommen. Ingen deltakeravgift.

Påmelding innen 3. juni til Inderøy kommune 74124200 postmottak@inderoy.kommune.no.

Program
:
12:00 Lunsj
13:00 Åpning v/Gunnar Viken
13:10 Oppvekst for framtiden v/Anders Bjøru
          Inderøy oppvekst- og kultursenter v/Randi Tessem
14:00 Kaffe
14:10 Bank før og nå v/Finn Haugan
15:20 Avslutning v/Ida Stuberg