Program for næringskonferansen Inderøyfest 2015

Torsdag den 11.06.15 kl. 12.00 til 15.15 i Inderøy Kulturhus

Inderøy kommune ønsker å invitere deg/ dere til et næringsseminar torsdag den 11.06.15. i Inderøy Kulturhus. Seminaret starter kl.12.00 og er ferdig før kl. 15.30.

Omstilling, utvikling og endring er dagsaktuelle ord som brukes ofte og mye. En felles oppgave er å skape utvikling og vekst i vår region. Vi har invitert Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) som leverandør og kunnskapsbygger i vår region. Stortingsmeldingen om høgskoler og universitet behandles i Stortinget samme dag – 11.06.15. Vi spør om endringer som skjer hos Innovasjon Norge og hva dette betyr for oss. Vi søker også kunnskap og muligheter om utbyggingen på Fosen.

12.00–12.10 Velkommen v/ordfører Ida Stuberg og
leder av Inderøy Næringsforeningen – Margarete Uddu
12.10–12.30 Næringssjef Inderøy kommune Trygve Wannebo
• Noen utfordringer til Inderøysamfunnet!
12.30–13.00 Ass. direktør Ivar Skjerve – Innovasjon Norge i Nord-Tr.lag
• Hva skjer hos Innovasjon Norge, organisering, struktur, satsningsområder og vektlegging i framtiden – hva betyr dette for oss?
13.00–13.40 Rektor Steinar Nebb – Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)
• HiNT sin rolle som kunnskapsbygger i Nord-Trøndelag
13.40–14.10 Pause med servering
14.10–14.40 Seniorrådgiver Lars Erik Jørgenvåg – Innovasjon Norge i N-Tr.lag
• Hva med entreprenørskap?
14.40–15.10 Leder for Leksvik Industrielle Vekst AS (LIV) Bjørn Damhaug
• Hva skjer på Fosen og hvilke muligheter finnes for bygge- og anleggsbransjen i regionen vår?

Vi ønsker dere alle velkommen til felles kunnskaping!