ÅRETS MINISEMINAR

Øyna, torsdag 19. mars kl. 17.45 – 21.30 2015

Rekruttering og frafall til yrkesfagene – hva gjør vi?

Program

Fra 17.45     Kaffe med noko attåt
Kl. 18.00     Velkommen hit v/Margarete Uddu
Kl. 18.10     «Situasjonsbeskrivelsen sett fra byggebransjen» v/Marthe Korneliussen
Kl. 18.30     Tiltak for å sikre tilgang på relevant kompetanse i fremtiden v/Marius Verdal, Proneo
Kl. 19.00     «Hvorfor lykkes slakteriet?» v/Håvard Gausen, Inderøy Slakteri
Kl. 19.30     Pause
Kl. 19.45     «Sett fra NHO» v/Ole Erik Almlid, NHO
Kl. 20.15     Spørsmål/diskusjon      
Kl. 20.30     Oppsummering
Kveldsmat

Målgruppe for seminaret er næringsdrivende, etablerere, kommunestyrerepresentanter og alle andre som er interessert i en positiv utvikling i Inderøy.

                                            VELKOMMEN!

Av praktiske grunner ber vi om påmelding senest 13. mars 2015 til Margarete Uddu mail: post@stromnes-inderoy.no eller mob. 93 45 43 93