Rekruttering og frafall fra yrkesfag – hva gjør vi?

ÅRETS MINISEMINAR  avholdes på Øyna, torsdag 19. mars kl. 17.45 – 21.30 2015

Hovedtema: Rekruttering og frafall fra yrkesfag – hva gjør vi?
Program
Fra 17.45     Kaffe med noko attåt
Kl. 18.00     Velkommen hit v/Margarete Uddu leder
Kl. 18.10     «Situasjonsbeskrivelsen sett fra byggebransjen» v/Marthe Korneliussen, Oppl.ktr. for Byggfag
Kl. 18.30     Tiltak for å sikre tilgang på relevant kompetanse i fremtiden v/Marius Verdal, Proneo
Kl. 19.00     «Hvorfor lykkes slakteriet?» v/Håvard Gausen, Inderøy Slakteri
Kl. 19.30     Pause
Kl. 19.45     «Yrkesfagene redder næringslivet» v/Ole Erik Almlid, NHO
Kl. 20.15     Spørsmål/diskusjon      
Kl. 20.30     Oppsummering
 Kveldsmat

 Målgruppe for seminaret er næringsdrivende, etablerere, kommunestyrerepresentanter og alle andre som er interessert i en positiv utvikling i Inderøy.

                                              VELKOMMEN!

Påmelding innen 13. mars 2015 til Margarete Uddu mail: post@stromnes-inderoy.no