Inderøy i vekst og endring
Hva kan vi lære av Røros?

Hilde Bergebakken. Utviklingssjef Destinasjon Røros

Og hvordan påvirker endringene oss?
Velkommen til MINISEMINAR 

Øyna Parken, tirsdag 11. februar kl. 17.45 – 21.30   

Fra 17.45 Kaffe med noko attåt
18.00 Velkommen
v/Håvard Gausen og Margarete Uddu
18.15 «Med Bærekraft som basis for verdiskapning og næringsutvikling»
v/Hilde Bergebakken           
20.00 Miljøfyrtårnsatsing i kommunen
v/Inderøy kommune
20.30 Kveldsmat

Målgruppe for seminaret er næringsdrivende, etablerere, kommunestyrerepresentanter og alle andre som er interessert i en positiv utvikling i Inderøy.

Påmelding senest 10. feb. 2014 til Håvard Gausen
mail: havard@inderoysodd.no eller
mob. 928 59 170