Lunsjmøte om Arbeidsrett

Tema:
Ansettelse, innleie, oppsigelser, omorganisering, oppkjøp m.v.

Mandag 14. mars kl. 10
Tingvold Park Hotell

Danske Bank inviterer i samarbeid med Steinkjer Næringsforum.

Meld deg på: (frist 10. mars)
https://danskebank.typeform.com/to/p94qpy