Informasjonsmøte om næringsklynge

Sted: Inderøy Rådhus
Tid: Mandag 18. april kl. 18.30

Inderøy Kommune og Tindved Kulturhage inviterer til informasjonsmøte om mulig etablering av en næringsklynge i Inderøy Kommune innenfor kreative næringer.

En næringsklynge er et organisert samarbeid mellom bedrifter for å gi hver bedrift vekst og utvikling. Klyngebedriftene kan ha tilhold i samme lokale, men det er ikke et krav.

Tindved Kulturhage eies av Verdal Kommune og er en del av SIVA sitt næringshageprogram og det er i regi av dette at det nå inviteres til møte. Tindved har i dag 35 bedrifter i nettverket. Bedriftene er lokalisert i hele Nord Trøndelag med hovedvekt på Innherred. Å være en del av dette nettverket vil gi bedriftene tilgang på økonomisk støtte via næringshageprogrammet.

Er du forhindret fra å delta i møtet, kan du også ta kontakt med Leif Terje Nilsen for nærmere informasjon om prosjektet.
Tlf: 906 91923
Mail: leif.terje@tindved.no