Klart for Lions Røde Fjær-aksjon

Lions Røde Fjær er en nasjonal innsamlingsaksjon som gjennomføres hvert 4. år. http://www.lrf.no/rf/ Pengene i år går til undervisningsopplegget «Mitt valg» – altså til kommunens framtid – våre barn og unge.

Lokalt organiseres innsamlingsaksjonen av Inderøy Lions Club, og ansvarlig hos er Kolbjørn Nybø, tlf. 90109569, mail: kolbjorn.nybo@tine.no

Aksjonsuken går fra 2.- 8. februar, og selve innsamlingen (bøssebæringen) foregår søndag ettermiddag den 8. februar.

Russen har engasjert seg i aksjonen og skal hjelpe Inderøy Lions med både innsamlingen og pengeinnbringende aktiviteter før innsamlingsdagen.

Trykk på bakgrunn av et bilde laget av Lise Brissach, selges til inntekt for aksjonen.

Kontakt Kristin Undersaker,  mob. 46 85 03 28, om du er interessert. Størrelse 40 x 40, pris kr. 400,-. Se bildet: https://www.facebook.com/296807920457632/photos/a.296811030457321.1073741826.296807920457632/476921132446309/?type=1&fref=nf

Lions håper at næringslivet i Inderøy vil støtte aksjonen i form av penger, kjøp av trykk eller evt. som sjåfør eller bøssebærer.