tussi har fødselsdag

Ukategorisert

now browsing by category

 

Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte

Sted: Øyna
Tid: 19. mai kl. 19

Agenda
Fornyingforslaget m/aktivitetsprogram for 2016
Budsjett 2016 m/forslag til kontingent
Valg

Velkommen

Informasjonsmøte om næringsklynge

Sted: Inderøy Rådhus
Tid: Mandag 18. april kl. 18.30

Inderøy Kommune og Tindved Kulturhage inviterer til informasjonsmøte om mulig etablering av en næringsklynge i Inderøy Kommune innenfor kreative næringer.

En næringsklynge er et organisert samarbeid mellom bedrifter for å gi hver bedrift vekst og utvikling. Klyngebedriftene kan ha tilhold i samme lokale, men det er ikke et krav.

Tindved Kulturhage eies av Verdal Kommune og er en del av SIVA sitt næringshageprogram og det er i regi av dette at det nå inviteres til møte. Tindved har i dag 35 bedrifter i nettverket. Bedriftene er lokalisert i hele Nord Trøndelag med hovedvekt på Innherred. Å være en del av dette nettverket vil gi bedriftene tilgang på økonomisk støtte via næringshageprogrammet.

Er du forhindret fra å delta i møtet, kan du også ta kontakt med Leif Terje Nilsen for nærmere informasjon om prosjektet.
Tlf: 906 91923
Mail: leif.terje@tindved.no

Invitasjon til fagdag om forbedringsprosesser

Tid og sted:Torsdag 18. juni 2015 09.00 – 13.00 VIP-senteret, Verdal Industripark

Prosjektet Kompetansekraft Verdal inviterer deg som har interesse av forbedringsprosesser i egen bedrift til et nytt faglig avbrekk.

Første samling var i mars og da møttes ca 50 personer fra ulike virksomheter for faglig påfyll og nyttige diskusjoner i pausene. Vi ser fram til en ny samling hvor Kværner Verdal og Ritek deler erfaringer, og hvor HiST vil snakke om måling av produktivitet. I tillegg vil vi sette kvalitet i produksjon på dagsorden.

Link til påmelding:
http://kompetansekraftverdal.no/forbedringsprosesser-ii-18-juni/
Påmeldingsfrist: 15.juni. Seminaret er gratis.

Daglig leder i Steinkjer Næringsforum trer av

Leif Hjulstad ønsker avløsning fra sin stilling som daglig leder i Steinkjer Næringsforum fra 1. september 2015. Prosessen med å finne ny daglig leder for Steinkjer Næringsforum er i gang.

Frokostmøte med Innovasjon Norge

Tidspunkt: 8. mai 2105 08.00 – 09.30
Sted: Møterom Brage i VIPsenteret, Neptunvegen 6, Verdal
Arrangør: 
Proneo AS og Verdal Næringsforum

Program
Orientering om Miljøteknologiordningen og forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) v/Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeid med prosjekter innenfor Miljøteknologiordningenv/Marius Værdal, Proneo AS

Mer informasjon og påmelding til frokostmøtet

Årsmøte 2015

Årsmøtet i Næringsforeningen ble gjennomført på Jægtvolden 12. mars.

Det nye styret:
Leder Margarete Uddu
Kasserer Hugo Nilsen
Sekretær Kristine Daling Sakshaug
Styremedlem Knut Arne Aasan
Styremedlem Eddie Winther
Styremedlem Kjersti Veie
Representant LLI Jan Olav Agle

Næringsforeningens representant i Stiftelsen Trønderfrukt: Bjørg Elisabeth Tronstad
Revisor Eva Wold

Arbeidsprogram
Medlemsmøter /Årsmøte
Næringskonferanse i forbindelse med InderøyFest
Bedriftsmesse i samarbeid med Ungdomsskolen
Miniseminar i mars 2015 i samarbeid med Inderøy Kommune
Profilering – Medlemsverving
Kommunefrokost m/aktuelle tema
Sentrumsaktiviteter
Oppgaver tilknyttet Bærekraftprosjektet
Entreprenørskap – samfunnspillet

Rekruttering og frafall fra yrkesfag – hva gjør vi?

ÅRETS MINISEMINAR  avholdes på Øyna, torsdag 19. mars kl. 17.45 – 21.30 2015

Hovedtema: Rekruttering og frafall fra yrkesfag – hva gjør vi?
Program
Fra 17.45     Kaffe med noko attåt
Kl. 18.00     Velkommen hit v/Margarete Uddu leder
Kl. 18.10     «Situasjonsbeskrivelsen sett fra byggebransjen» v/Marthe Korneliussen, Oppl.ktr. for Byggfag
Kl. 18.30     Tiltak for å sikre tilgang på relevant kompetanse i fremtiden v/Marius Verdal, Proneo
Kl. 19.00     «Hvorfor lykkes slakteriet?» v/Håvard Gausen, Inderøy Slakteri
Kl. 19.30     Pause
Kl. 19.45     «Yrkesfagene redder næringslivet» v/Ole Erik Almlid, NHO
Kl. 20.15     Spørsmål/diskusjon      
Kl. 20.30     Oppsummering
 Kveldsmat

 Målgruppe for seminaret er næringsdrivende, etablerere, kommunestyrerepresentanter og alle andre som er interessert i en positiv utvikling i Inderøy.

                                              VELKOMMEN!

Påmelding innen 13. mars 2015 til Margarete Uddu mail: post@stromnes-inderoy.no

FORBEDRINGSPROSESSER

Miniseminar i Verdal Industripark:
Praktisk innføring i arbeid med forbedringsprosesser
Prosjektet Kompetansekraft Verdal inviterer deg som har interesse av forbedringsprosesser i egen bedrift til et faglig avbrekk. Noen av de fremste fagmiljøene i Norge kommer for å gi praktiske tips. I tillegg vil ressurspersoner fra næringslivet i Verdal dele sine erfaringer.

Ta kontakt dersom du ønsker å ha et en-til-en møte med Sintef Raufoss Manufacturing og/eller Sintef Teknologi og Samfunn i etterkant av seminaret.

Link til påmelding: http://kompetansekraftverdal.no/2015/02/miniseminar-i-verdal-industripark/

Påmeldingsfrist: 09.mars. Seminaret er gratis.

Kontaktperson:
Marius Værdal
932 00 583/ marius.verdal@proneo.no

Tid og sted: Onsdag 11. mars 2015 10.00 – 14.00
VIP-senteret,
Verdal Industripark

Se program: Fagdag 11 mars Forbedringsprosesser

ÅRETS MINISEMINAR

Øyna, torsdag 19. mars kl. 17.45 – 21.30 2015

Rekruttering og frafall til yrkesfagene – hva gjør vi?

Program

Fra 17.45     Kaffe med noko attåt
Kl. 18.00     Velkommen hit v/Margarete Uddu
Kl. 18.10     «Situasjonsbeskrivelsen sett fra byggebransjen» v/Marthe Korneliussen
Kl. 18.30     Tiltak for å sikre tilgang på relevant kompetanse i fremtiden v/Marius Verdal, Proneo
Kl. 19.00     «Hvorfor lykkes slakteriet?» v/Håvard Gausen, Inderøy Slakteri
Kl. 19.30     Pause
Kl. 19.45     «Sett fra NHO» v/Ole Erik Almlid, NHO
Kl. 20.15     Spørsmål/diskusjon      
Kl. 20.30     Oppsummering
Kveldsmat

Målgruppe for seminaret er næringsdrivende, etablerere, kommunestyrerepresentanter og alle andre som er interessert i en positiv utvikling i Inderøy.

                                            VELKOMMEN!

Av praktiske grunner ber vi om påmelding senest 13. mars 2015 til Margarete Uddu mail: post@stromnes-inderoy.no eller mob. 93 45 43 93

Årsmøte

Årsmøte
på Jægtvolden Fjordhotell
torsdag 12. mars kl. 19.00

Foredrag: John Arne Moen
Politisk redaktør i Trønder-Avisa
«Tanker om kommunesammenslåing og kommunereform»

Utdeling av Inderøy Kommunes Etablererpris

Saker til behandling sendes
Margarete Uddu post@stromnes-inderoy.no,
innen 26. februar.

Bedre hverdag med nytt spesialutstyr

Profilskuffe

Austad Maskin har nylig investert i en profilskuffe spesialdesignet for bruk i dype grøfter. Skuffen er produsert av Steinkjer Mekaniske Verksted og gir daglig gode fordeler. Skuffen lager rette grøftesider, noe som forhindrer kalving og dermed gir gitt rørleggen i bunnen av grøfta en tryggere hverdag.

Oppfinnelsen er ikke ny, det er derimot størrelsen. Det krever en 40-tonns gravemaskin for å håndtere skuffen.

Utstyret er for tiden i drift for Steinkjer Kommune på anlegget Bjerkem-Susegg og etter en måneds drift er man godt fornøyd med nyinvesteringen, meddeler daglig leder Eskil Austad.

Etablereropplæring

Innovasjon Norge kjører Etablererkurs .

Informasjon og kompetanse om etablering av egen virksomhet med utgangspunkt i egen forretningsidé!
• Nærøy oppstart 28. januar 2015
• Steinkjer oppstart 4. februar 2014
• Grong oppstart 9. mars2015
• Stjørdal oppstart 8. april 2015

Påmelding / Kontakt: www.etablereropplaering.no

Klart for Lions Røde Fjær-aksjon

Lions Røde Fjær er en nasjonal innsamlingsaksjon som gjennomføres hvert 4. år. http://www.lrf.no/rf/ Pengene i år går til undervisningsopplegget «Mitt valg» – altså til kommunens framtid – våre barn og unge.

Lokalt organiseres innsamlingsaksjonen av Inderøy Lions Club, og ansvarlig hos er Kolbjørn Nybø, tlf. 90109569, mail: kolbjorn.nybo@tine.no

Aksjonsuken går fra 2.- 8. februar, og selve innsamlingen (bøssebæringen) foregår søndag ettermiddag den 8. februar.

Russen har engasjert seg i aksjonen og skal hjelpe Inderøy Lions med både innsamlingen og pengeinnbringende aktiviteter før innsamlingsdagen.

Trykk på bakgrunn av et bilde laget av Lise Brissach, selges til inntekt for aksjonen.

Kontakt Kristin Undersaker,  mob. 46 85 03 28, om du er interessert. Størrelse 40 x 40, pris kr. 400,-. Se bildet: https://www.facebook.com/296807920457632/photos/a.296811030457321.1073741826.296807920457632/476921132446309/?type=1&fref=nf

Lions håper at næringslivet i Inderøy vil støtte aksjonen i form av penger, kjøp av trykk eller evt. som sjåfør eller bøssebærer.

 

 

 

Åpent frokostmøte med kommunen

Vi vil sammen Inderøy Kommune ønske alle næringsdrivende på Inderøy velkommen til frokostmøte i kantina på Rådhuset.

Tid:        Onsdag 29. oktober 2014 kl 07.30 – 09.00
Tema:
·         Arbeidsgiveravgift. Kort innledning ved Helge Holthe fra Fylkesmannen. 
·         Rammeavtaler
·         Næringsareal
·         Eventuelt andre saker som ønskes tatt opp.
Fra Inderøy kommune deltar ordfører Ida Stuberg, rådmann Jon Arve Hollekim, Arnfinn Tangstad, Pål Gauteplass og Lars H. Daling.
Kommunen spanderer en enkel frokost.
Vel møtt.

Bli med dere også

Br. Sundli gjør det, Inderøy Slakteri gjør det og Vangs Mek. Verksted gjør det. De tok oppfordringen på å delta i årets innsamlingsaksjon. Alle svarte umiddelbart positivt. Bli med på også her å gjøre oss Best ilag.
 
Bidra med en gave:
 
Utfordre andre:
http://www.giverstafett.no/utfordre

Og har du lyst til å se hvordan Inderøy gjør det, sjekk her:
http://www.giverstafett.no/nord-trondelag/inderoy
 ———-
Kommunens TV-aksjonsgruppe oppfordrer næringslivet i Inderøy til å bidra i dugnaden TV-aksjon 2014.

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid for å skape varig tilgang til rent vann i Etiopia, Tanzania, Sudan, Sør-Sudan, Somalia, Afghanistan, Pakistan og Haiti. Sammen med Kirkens Nødhjelp skal TV-aksjonen i 2014 sikre varig tilgang til rent vann for over en million mennesker.
 
Aksjonen har fått navnet «Vann forandrer alt». Vann er en grunnleggende forutsetning for alt liv og all utvikling. Tilgang til vann kan ha enorme positive ringvirkninger i livene til enkeltmennesker og for hele samfunn. Tilgang til vann gjør at mennesker overlever og får bedre helse. Kvinner og barn trenger ikke gå flere timer hver dag for å hente vann. Det gjør at de kan gå på skolen og arbeide, noe som igjen utvikler hele samfunn.
 
Vi har som mål å få med så mange bedrifter som mulig til å bidra i årets TV-aksjon. Fordelene med å bidra er mange. Internt, ved at man får mulighet til å engasjere de ansatte, og bygge intern stolthet, og eksternt i forbindelse med omdømmebygging og PR.
 
Det finnes dessuten en rekke forskjellige måter man kan bidra på, og her er det kun kreativiteten som setter grenser. Man kan delta i giverstafetten, ved å gi bidrag og utfordre andre bedrifter til å gjøre det samme. Man kan gi spesialpris på varer, eller arrangere en auksjon. Eller man kan hjelpe Kirkens Nødhjelp med å spre budskapet ved å for eksempel ikle de ansatte t-skjorter med budskap når de er på jobb. Sist, men ikke minst: Et engasjert næringsliv gir økt engasjement i hele lokalsamfunnet. Er næringslivet med, er alle med. Vi ser tydelig at der bedriftene engasjeres, gir også vanlige folk mer på bøssene.
 
Hilsen
Ida Ordfører
 
 

Kurs: Hvordan lykkes på internett

Vi klarte det!
Vi klarte å overbevise Innovasjon Norge om å legge kurset «Hvordan lykkes på internett»  på Inderøy. Du kan lære om hvordan bedriften din bør bruke sosial media og du får evaluert bedriftens nettsted.

Jægtvolden 30. sep-1. okt er stedet for Næringsforeningens medlemmer/ansatte. 
 
«Dette er et av de mest nyttige og lærerike kurs jeg har deltatt på» (anm. Margarete)
 
Påmelding skjer til post@stromnes-inderoy.no
Pris kr. 1.500,- og inkluderer kurs & mat, middag på kvelden og overnatting.
 
Beskrivelse:
Hver dag er det 100 millioner søk på reiseliv bare i Europa. Noen av disse kan havne hos deg. Er du utlært i bruken av internett og sosiale media, eller vil du lære mer om hvordan du får tak i disse kundene? Da ønsker vi å vise deg hvordan.

Med kurset «Hvordan lykkes på internett», får du et praktisk kurs der du får evaluert ditt eget nettsted. Du får også gode tips om hva du må gjøre for å oppnå suksess på nettet og i sosiale medier. Kurset har som mål å gi deltakerne de praktiske kunnskapene som skal til for å presentere riktig innhold, bli funnet av potensielle kunder og skape en effektiv dialog med dem. Kurset tar i bruk konkrete eksempler, gjerne hentet fra deltakernes egne bedrifter.

Kurset inneholder: Kurset gjennomføres over ett døgn – fra lunsj til lunsj, og er en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser med egen bedrift.
•           Hvert kurs ledes av to erfarne kursholdere med bakgrunn fra reiseliv og IKT
•           Websjekk av bedriftens nettsider før kurset som utgangspunkt for kurset
•           Hvordan kan din bedrift bli synlig med egen nettside: tips og nyttige verktøy
•           Forstå sammenhengen mellom innhold og synlighet på søkemotorer og andre kanaler
•           Hvordan skrive på nett i de ulike kanalene
•           Bruk av bilder og film
•           Hvordan kan din bedrift utnytte de sosiale mediene best mulig?

Kursdag 1:
Bli god på hjemmebane – bedriftens nettsider
Del 1: 11:45-13:00
Lunsj: 1300-13:45
Del 2: 13:45- 15:45
Kaffepause: 15:45-16:00
Del 3: 16:00 –18:45  
*   Bli synlig på nett: søkemotoroptimalisering  
*   Slik skriver du godt for web  
*   Google Places: hvordan komme på kartet?  
*   Statistikk: hvordan bruker vi webstatistikken?  
*   Brukervennlig design: lynkurs i brukertesting  
*   Bilder og film på Internett
20:30 Middag

Kursdag 2:
Bli god på bortebane: bedriftens engasjement i sosiale medier
Oppstart presis klokken 08:00 10:00
10:15 Kaffepause
13:00 Lunsj
*   Den store samtalen: vi har fått en ny måte å drive business på!  
*   Sosiale medier- strategi og overvåkning på nett  
*   Hvordan håndtere dårlig omtale?  
*   Sosiale medier – er vi der kundene er?  
*   Viral markedsføring  
*   Facebook for nybegynnere og viderekomne

Arbeidsrett & Offentlige anskaffelser og leverandørutvikling

Velkommen til gratis frokostmøte i regi av Steinkjer Næringsforum og NHO Trøndelag.

Torsdag 28.august 2014 kl 07:30 – 1000 på Trønder Avisa, Steinkjer i Kantinen.

Tema: Arbeidsrett & Offentlige anskaffelser og leverandørutvikling

PÅMELDING.

Program.

 

Innovasjonsworkshop 27. juni

Things4web er en internasjonal utviklerkonferanse innen tingenes internett. Konferansen går av stabelen i Steinkjer 25. – 27. juni og har en naturlig overgang til Steinkjerfestivalen.

 På dag 3 inviteres spesielt studenter, gründere og næringsliv til en Innovasjonsworkshop. Se invitasjon. Deltakelse på dag 3 er gratis. Påmelding til kreativ workshop på dag 3 gjøres via https://nornir.hoopla.no/sales/365496178/

Les mer om konferansen her: www.things4web.com


Næringskonferanse

Velkommen til årets næringskonferanse 
Inderøy Kulturhus
5. juni 12:00-15:30

Tema: Oppvekst og næringsutvikling
Konfransier: Marvin Wiseth
Alle velkommen. Ingen deltakeravgift.

Påmelding innen 3. juni til Inderøy kommune 74124200 postmottak@inderoy.kommune.no.

Program
:
12:00 Lunsj
13:00 Åpning v/Gunnar Viken
13:10 Oppvekst for framtiden v/Anders Bjøru
          Inderøy oppvekst- og kultursenter v/Randi Tessem
14:00 Kaffe
14:10 Bank før og nå v/Finn Haugan
15:20 Avslutning v/Ida Stuberg
Firmatur med RIB i mai?

Lørdagkvelden den 24. mai har Crazy Coyote Events to RIB`er tilgjengelig på Inderøy for en fartsfull tur på fjorden.
«Med RIB i fartsområdet 35 til 50 knop 50 cm over sjøen gir vi deg det «kicket» du søker, men har alltid fokus på trivsel og sikkerhet. Du velger selv hvordan du ønsker din tur, enten det er i Trondheimsfjorden eller ute på kysten. RIB kan være en aktivitet for de tøffe, men de fleste bruker RIB på en helt annen måte. Det er ingen båter som er sikrere og som går bedre i sjøen. Derfor er RIB båter meget bra egnet til fjordsightseeing og tøffere turer ute på kysten. Alle om bord kan stå på samme side uten at det er særlig merkbart i båten. Dette er noe for alle…..

Vi kjører turer ut fra Straumen eller andre havner etter avtale. Vi tar dere gjerne med til f.eks. Mosvik Brygge for mat og drikke om ønskelig. Vi har timespriser, men be gjerne om tilbud på kortere turer eller annet ønske.

På våre RIB turer stiller vi med varme dresser, briller og redningsutstyr. Det er viktig at du har godt fottøy, lue og hansker.»

– sier Crazy Coyote Events

Fakta:
24. mai fra kl. 17 med varighet etter ønske
Maks 12 deltakere pr. båt
Pris 7.900,- for første time. 5.900,- pr. påfølgende time

Hva er en InderøyVert?

Inderøy har fått sine 30 første InderøyVerter. I uken etter påske deltok de på kurs i å skape en enda bedre velkomstkultur. Hensikten er at besøkende på Inderøy skal føle enda mer velkommen og få god hjelp. I tillegg er det også viktig at  de som har gått kurset skal føle en økt glede ved å være inderøyning.

Blant kursdeltakerne er en rekke bedrifter og en betydelig gruppe ungdommer. Ungdommene blir å finne i ulike sommerjobber, bl.a. Ringstu med kaffeservering.

Deltakerne er kurset i vertskapsrollen, lokalhistorie, severdigheter og reiselivsbedrifter. Kurset ble avsluttet med rundtur på ulike steder over hele Inderøy.

Du kan se du har møtt en InderøyVert når vedkommende har en pin med bilde av ei lita løvetann som lyser gult i mot deg, standhaftig, tålmodig og med vilje til å bryte isen. Og så vi du merke det så klart, akkurat som løvetanna vil InderøyVerten være strålende, ta seg tid og med en lystig tone bryte isen. Ser du løvetanna på et skilt utenfor en bedrift, vet du at bedriften har ekstra stor fokus på at du skal føle deg vel og blir hjulpet.

Kurset er resultatet av et samarbeid mellom Den Gyldne Omvei, Inderøy Næringsforening, Inderøy Kommune, Inderøy Historie- og museumslag og en rekke reiselivsbedrifter og privatpersoner som har gjort «Best i lag».

 

Charterbåt på fjorden

Vårens maritime nyhet på Inderøy er SSF Rederi. Rederiet vil fra slutten av april, tilby charterturer på fjorden. Da kan du oppleve Trondheimsfjorden med båt og betrakte det vakre kulturlandskapet på Inderøy og resten av Trondheimsfjorden samtidig som du  nyter lokal mat og god drikke.

Det nye tilbudet møtes med stor begeistring av reiselivet.

Rederiet tilbyr turer med utgangspunkt fra hjemmehavnen på Kjerknesvågen fjordkultursenter, men kan også avtale anløp i andre havner i Trondheimsfjorden.

Bak selskapet står Jarle Fossum, Jørgen Sivertsen og Åge Sivertsen. Båten er skyssbåten ”ms Ulabrand”, bygd av Brødrene Aa i 1969. Båten er sertifisert for 12 personer og har sitteplasser både i salong og soldekk.

Kontakt Åge Sivertsen for mer informasjon og tilbud.
Mail: Aage@ntebb.no
Mob: 906 46 248

 

Har industrien en framtid på Innherred?

Næringskonferanse i Levanger 19. mars  med

Jonas Gahr Støre,
finanspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet,

Sven Ombudstvedt, 
konsernsjef i Norske Skog,

Ola Borten Moe, direktør i SIVA.

Det er med disse, duket for å gå inn til kjernen av problemstillingen. Fra det lokale nivået vil regiondirektør Merethe Storødegård og påtroppende daglig leder i Proneo, Per Anders Folladal, gi debatten nærhet.

Arrangør er Levanger Håndballklubb som også er opptatt av annet enn sport. De ønsker også å skape en arena for samfunnsdebatt. Derfor inviterer de til et høyaktuelt næringsseminar, etterfulgt av LHK’s siste hjemmekamp i år.

Tid: Onsdag 19. mars kl. 12.30. Håndballkampen starter kl. 18.00.
Sted: HiNT, Røstad i Levanger. Gangavstand til kampen i Trønderhallen.
Deltakeravgift: Kr. 950,- inkl. servering og billetter til håndballkampen.
Samarbeidspartnere av LHK, kr. 750,-.

Program

Påmeldingskjema eller send mail til lhk@lhk.no

Inderøy i vekst og endring
Hva kan vi lære av Røros?

Og hvordan påvirker endringene oss?
Velkommen til MINISEMINAR 

Øyna Parken, tirsdag 11. februar kl. 17.45 – 21.30   

Fra 17.45 Kaffe med noko attåt
18.00 Velkommen
v/Håvard Gausen og Margarete Uddu
18.15 «Med Bærekraft som basis for verdiskapning og næringsutvikling»
v/Hilde Bergebakken           
20.00 Miljøfyrtårnsatsing i kommunen
v/Inderøy kommune
20.30 Kveldsmat

Målgruppe for seminaret er næringsdrivende, etablerere, kommunestyrerepresentanter og alle andre som er interessert i en positiv utvikling i Inderøy.

Påmelding senest 10. feb. 2014 til Håvard Gausen
mail: havard@inderoysodd.no eller
mob. 928 59 170

Bærekraftig Reiselivsdestinasjon

«Bærekraftig Reiselivsdestinasjon» er en nasjonal sertifiseringsordning besluttet av Regjeringen, drevet av Innovasjon Norge.

Den Gyldne Omvei, Inderøy Næringsforeningen og Inderøy kommune kjører for tiden et prosjekt der vi vurderer om dette er noe for Inderøy Kommune.

Å være en Bærekraftig Reiselivsdestinasjon innebærer at vi kontinuerlig arbeider med å:

 • ta vare på natur, kultur og miljø
 • styrke sosiale verdier
 • være økonomisk levedyktig

slik at Inderøy blir en enda bedre plass å bo og besøke.

Sertifiseringen berører reiselivsbedriftene men også alle andre i kommunen – bedrifter og innbyggere. Allerede nå har vi 4 bedrifter som er miljøsertifisert:

Linka – med sertifiseringen miljøfyrtårn
FuglesangDahl – med  miljøfyrtårn
InderøyFest med  miljøfyrtårn
Øyna med sertifiseringen Økoturisme

Virkningene av dette arbeidet gjør at:

 • blir mer attraktive
 • får anerkjennelse for å ta ansvar
 • skaper troverdighet i markedet
 • øker kvaliteten av enkeltprodukter og helhetsproduktet
 • samler og synliggjør de mange gode tiltak som allerede er satt i verk
 • skaper engasjement og samarbeid i lokalmiljøet blant ansatte og blant gjestene
 • får godt verktøy og drahjelp til gjennomføring, og markedsføring av bærekrafttiltakene
 • synliggjør den globale betydningen av lokale tiltak

Lær AT-ONE metoden

Innovasjon Norge arrangerer i samarbeid med Norsk Designråd et kurs i tjenestedesign. 

AT-ONE metoden viser deg hvordan du kan utvikle bedre tjenester som gir mer fornøyde kunder.

Tjenestedesign blir stadig viktigere både i offentlig og privat sektor. Det handler om å utvikle samfunnsnyttige og verdifulle tjenester gjennom involvering av de menneskene som bruker dem.

Se kundenes behov fra kundenes eget ståsted, og forstå deres forventninger til bedriftens leveranser.

Onsdag 13. november kl 0930-1700 på VIPsenteret, Verdal.

Påmelding innen 1. november. Pris 1500,- per person (alt inkl.). Vi gir 20 % rabatt fra og med andre deltaker fra samme bedrift. Maks 40 deltakere.

Påmelding og program finner du HER

 

Slakteren har blitt ambassadør

Inge Johnsen på LianTunet smilte fra øre til øre da Are Sende Osen delte ut tittelen «Ambassadør for taus kunnskap» til Inderøy Slakteri. Svein Harald Kirknes representerte bedriften på Liandagen.

Inderøy slakteri ble valgt ut til å være den aller første som bærer tittelen «Ambassadør for taus kunnskap». Kåringen skjedde i Trondheim på søndag, til stor jubel fra et stort publikum.

 Det var ingen ringere enn Are Sende Osen fra NRK som sto for utdelingen da Inderøy Slakteri ble hedret foran matglade gjester og fagfolk.

– Og til å ta imot prisen har vi en mann med både fagbrev som slakter og pølsemaker, og med 25 års fartstid i hos Inderøy Slakteri: Svein Harald Kirknes, sa Sende Osen fra scenen. Opp kom Kirknes og fikk et diplom som bevis på ambassadørtittelen.

– Det er kjempemessig at det settes fokus på dette med fagkunnskap. Gode råvarer og skikkelig håndverk er noe vi virkelig trenger, understreket han etterpå.

Tar inn lokalsamfunnet

Med tittelen ambassadør for taus kunnskap følger en konkret forpliktelse: Slakteriet skal «adoptere» tre mennesker fra sitt lokalsamfunn, og gi dem en solid dose av sin tause kunnskap i året som kommer. Dette kan være unge eller gamle, erfarne eller uerfarne. Hovedsaken er at de er nysgjerrige på å lære noe av det Inderøy Slakteri kan. Poenget er å spre forståelse og respekt for fagkunnskapen og tradisjonen slakteriet bærer på. Altså den tause kunnskapen, som du bare kan lære ved å være sammen og jobbe sammen en erfaren mathåndverker.

Om et år skal ambassadøren komme tilbake til LianTunet og delta på Liandagen sammen med sine elever. I mellomtiden er en dør mellom den tause kunnskapsbæreren og lokalsamfunnet blitt åpnet.

– Vi er stolte over at å utnevne akkurat Inderøy Slakteri til vår aller første ambassadør. En mer verdig ambassadør skal du lete lenge etter. Nå håper vi at hele lokalsamfunnet får glede av den nye tittelen til slakteriet, sier Inge Johnsen.

Taus kunnskap i soddbøtter og spann

Taus kunnskap er noe du ikke kan lese deg til, eller få forklart. Dette er ting du må lære gjennom praktisk arbeid, og som du bare kan få til på høyt nivå dersom du trent sansene dine til å smake, lukte, se og føle om produktet er bra.

– Slik har Inderøy Slakteri jobbet helt siden Jonas Pedersen kom sørfra og lærte soddkoking fra kokarkjerringene på Inderøya. Etter å ha tilegnet seg deres tause kunnskap, bygde han fabrikken. Når denne nå drives av tredje generasjon, er det fortsatt med respekt denne kunnskapen. Inderøy Slakteri har forstått at en stabil stab som over tid bygger spisskompetanse, er det som trengs, sier Inge Johnsen.

Slo an grunntonen

Matkulturens tause kunnskap er fantastisk verdifull, men har tradisjonelt sett ikke hatt høy status. LianTunet vil heve mathåndverkerens status i samfunnet. De vil bidra til at den tause kunnskapen ikke blir tiet i hjel, men tvert imot blir hørt og verdsatt! Under den offisielle åpningen av LianTunet, erklærte derfor Inge Johnsen at utdelingen av tittelen «Ambassadør for taus matkunnskap» er selve grunntonen på LianTunet. Det er ikke småtterier for et sted som vil bli en av de største aktørene innen matkultur i Trøndelag. Grunntonen – som i år spiller fanfare for Inderøy Slakteri, skal klinge helt til neste år.

– Jeg håper den vil høres godt på Inderøya, og ønsker Inderøy Slakteri lykke til med ambassadørgjerningen, understreker Inge Johnsen.

.

Female Future

NHO har et lederutviklingsprogram for kvinner, Female Future, som starter opp i høst.

NHO Trøndelag søker etter nye kandidater. Kan dette være noe for din bedrift?

Se gjerne erfaringer fra andre her : http://video.nho.no/video/4529

Les mer om programmet og send søknad via FEMALE FUTUTE  

Programmet legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeidere og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene. NHO har meget positive erfaringer og resultater med programmet.

Bedriftsmesse

Foto Therese B. Kirkesæther

Inderøy næringsforening vil også i år i samarbeid med Inderøy ungdomsskole arrangere bedriftsmesse for skolens 10. klassinger. Årets messe vil bli mandag 28.10.13. Det var bra deltagelse i fjor, men vi håper at vi får med enda flere bedrifter i år. Påmelding til Håvard Gausen tlf. 92859170 eller havard@inderoysodd.no.

Infoskriv om bedriftsmesse 2013

Prosjekt Bærekraftig Destinasjon og Vertskap

Inderøy Næringsforening og Den Gyldne Omvei har i samarbeid startet et prosjekt for å undersøke om næringslivet i Inderøy ønsker å sertifisere seg som en Bærekraftig Destinasjon. Prosjektet er godt støttet av Inderøy Kommune. I første omgang er det en forstudie som skal gjennomføres.

Bærekraftig Destinasjon er en nasjonal ordning for sertifisering reiselivsdestinasjoner i regi av Innovasjon Norge som igjen har fått det fra FN.

Hensikten er

 • Å bli mer miljøbevisst og miljøvennlig både for natur og samfunn
 • Å få et bedre omdømme innenfor miljø
 • Å gjøre tiltak som bedre lønnsomhet i hver bedrift

Sertifiseringen skjer ved å dokumentere en del kriterier og angi vår tilstand på en rekke indikatorer innenfor 10 bærekraftprinsipper. Kommunen må også være aktivt med i en slik sertifisering.

Det er også flott mulighet for reiselivsnæringen og næringslivet for øvrig å utvikle et enda bedre samarbeid.

Den andre delen av prosjektet gjelder Vertskap. Med vertskap mener vi hvordan vi behandler andre enten det er kunder, leverandører, ansatte og hverandre.
Formålet er få flere til å engasjere seg i et holdningsskapende arbeid og gjennom skjerpet fokus, kompetanseheving og bygging av holdninger og bedriftskultur, kunne gi vertskapsrollen styrket status. Også her vil samarbeid og samhandling spille en viktig rolle.

Alt hva dette innebærer for den enkelte bedrift, vil prosjektet etter hvert komme med informasjon om. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Margarete Uddu om det skulle være spørsmål. Mob. 93 45 43 93.