Invitasjon til fagdag om forbedringsprosesser

Tid og sted:Torsdag 18. juni 2015 09.00 – 13.00 VIP-senteret, Verdal Industripark

Prosjektet Kompetansekraft Verdal inviterer deg som har interesse av forbedringsprosesser i egen bedrift til et nytt faglig avbrekk.

Første samling var i mars og da møttes ca 50 personer fra ulike virksomheter for faglig påfyll og nyttige diskusjoner i pausene. Vi ser fram til en ny samling hvor Kværner Verdal og Ritek deler erfaringer, og hvor HiST vil snakke om måling av produktivitet. I tillegg vil vi sette kvalitet i produksjon på dagsorden.

Link til påmelding:
http://kompetansekraftverdal.no/forbedringsprosesser-ii-18-juni/
Påmeldingsfrist: 15.juni. Seminaret er gratis.