Hva er en InderøyVert?

Inderøy har fått sine 30 første InderøyVerter. I uken etter påske deltok de på kurs i å skape en enda bedre velkomstkultur. Hensikten er at besøkende på Inderøy skal føle enda mer velkommen og få god hjelp. I tillegg er det også viktig at  de som har gått kurset skal føle en økt glede ved å være inderøyning.

Blant kursdeltakerne er en rekke bedrifter og en betydelig gruppe ungdommer. Ungdommene blir å finne i ulike sommerjobber, bl.a. Ringstu med kaffeservering.

Deltakerne er kurset i vertskapsrollen, lokalhistorie, severdigheter og reiselivsbedrifter. Kurset ble avsluttet med rundtur på ulike steder over hele Inderøy.

Du kan se du har møtt en InderøyVert når vedkommende har en pin med bilde av ei lita løvetann som lyser gult i mot deg, standhaftig, tålmodig og med vilje til å bryte isen. Og så vi du merke det så klart, akkurat som løvetanna vil InderøyVerten være strålende, ta seg tid og med en lystig tone bryte isen. Ser du løvetanna på et skilt utenfor en bedrift, vet du at bedriften har ekstra stor fokus på at du skal føle deg vel og blir hjulpet.

Kurset er resultatet av et samarbeid mellom Den Gyldne Omvei, Inderøy Næringsforening, Inderøy Kommune, Inderøy Historie- og museumslag og en rekke reiselivsbedrifter og privatpersoner som har gjort «Best i lag».