Har vi en god kandidat på Inderøy?

Hvem blir Gründer 2014?

Hvem blir Gründer 2014?

Norges Vels Gründerpris 2014

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Gjennom denne prisen ønsker Norges Vel å premiere og oppmuntre gründere for deres innsats. Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet.

Næringsforeningen oppfordrer deg til å sende inn forslag på kandidat.
Fristen for 2014 er

15. november 2013

Les mer om Gründerprisen: http://www.norgesvel.no/grunderpris
eller foreslå en kandidat: Forslagsskjema