Frokostmøte om Skattefunn

Nytt frokostmøte på Inderøy Rådhus

 28. Januar kl. 07.30-09.00
Tema:  Skattefunn
Vigdis Tuseth fra Innovasjon Norge

Alle velkommen