Frokostmøte med Innovasjon Norge

Tidspunkt: 8. mai 2105 08.00 – 09.30
Sted: Møterom Brage i VIPsenteret, Neptunvegen 6, Verdal
Arrangør: 
Proneo AS og Verdal Næringsforum

Program
Orientering om Miljøteknologiordningen og forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) v/Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeid med prosjekter innenfor Miljøteknologiordningenv/Marius Værdal, Proneo AS

Mer informasjon og påmelding til frokostmøtet