Female Future

NHO har et lederutviklingsprogram for kvinner, Female Future, som starter opp i høst.

NHO Trøndelag søker etter nye kandidater. Kan dette være noe for din bedrift?

Se gjerne erfaringer fra andre her : http://video.nho.no/video/4529

Les mer om programmet og send søknad via FEMALE FUTUTE  

Programmet legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeidere og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene. NHO har meget positive erfaringer og resultater med programmet.