Da er Inderøy i hovedprosjektet

Norge leder vei i utviklingen av bærekraftige reisemål og lanserte i 2013, som det første landet i verden, en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål. De 4 reisemålene Vega, Lærdal, Trysil og Røros har fått merket og nå står norske reisemål i kø for å sertifisere seg.

Inderøy, Geilo og Svalbard, er destinasjoner som har fått godkjent første fase og går nå over I hovedprosjekt. Inderøy var ivrig på å bli med i ordningen på et tidlig tidspunkt. Den Gyldne Omvei, Inderøy Næringsforening og Inderøy kommune har samarbeidet tett I første fase.

– Norge og de destinasjoner som er sertifisert, baner vei i det internasjonale arbeidet for økt bærekraft i reiselivet. Merkeordningen høster interesse internasjonalt, og i Norden pågår det nå en diskusjon rundt en felles merkeordning som kan bygge på den norske ordningen.

Lokalt nybrottsarbeid
Inderøy har det siste halvannet år arbeidet med første fase og har i perioden  organisert, samlet ideer, informasjon, analyser og oversikt over lokale forhold i reiselivet og utarbeidet en plan for å skape et konkret innhold i begrepet bærekraft og hva dette skal resultere i.

Inderøy som Bærekraftig Reisemål
Noen av tiltakene Inderøy skal jobbe videre med i hovedprosjektet:

  • Organisere et sterkt og framtidsrettet reiseliv
  • Etablere prosjekt Matsafari i tett kobling med kunst og “grønne”
  • Utarbeide plan for “blå” aktiviteter – på og ved fjorden.
  • Etablere prosjekt Sykkelturisme med spesiell fokus på familietilbud
  • Utarbeide plan og tiltak for Sundsand som «Trøndelags fineste badeplass”
  • «InderøyVert» – videreutvikle vertskaps- og kunnskapskurs for ansatte i reiselivsnæringa, serviceyrker og andre interesserte.
  • Organisere og kommunisere ut aktivitetstilbudet slik at det er let tilgjengelig for all
  • Plan for bedre sortering av avfall fra reiselivsbedriftene og hytteeiere
  • Støtte opp om etableringen av Fjordkultursenteret
  • Mobilisere for miljøsertifisering i næringen

Bærekraft som konkurransefordel
– Bærekraftig reiseliv brer om seg og stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar. Denne ordningen vil de merkede reisemålene et klart konkurransefortrinn i kampen om turistene fremover.