Etablereropplæring

Innovasjon Norge kjører Etablererkurs .

Informasjon og kompetanse om etablering av egen virksomhet med utgangspunkt i egen forretningsidé!
• Nærøy oppstart 28. januar 2015
• Steinkjer oppstart 4. februar 2014
• Grong oppstart 9. mars2015
• Stjørdal oppstart 8. april 2015

Påmelding / Kontakt: www.etablereropplaering.no