Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte

Sted: Øyna
Tid: 19. mai kl. 19

Agenda
Fornyingforslaget m/aktivitetsprogram for 2016
Budsjett 2016 m/forslag til kontingent
Valg

Velkommen