Bli med dere også

Br. Sundli gjør det, Inderøy Slakteri gjør det og Vangs Mek. Verksted gjør det. De tok oppfordringen på å delta i årets innsamlingsaksjon. Alle svarte umiddelbart positivt. Bli med på også her å gjøre oss Best ilag.
 
Bidra med en gave:
http://www.giverstafett.no/gi-gave
 
Utfordre andre:
http://www.giverstafett.no/utfordre

Og har du lyst til å se hvordan Inderøy gjør det, sjekk her:
http://www.giverstafett.no/nord-trondelag/inderoy
 ———-
Kommunens TV-aksjonsgruppe oppfordrer næringslivet i Inderøy til å bidra i dugnaden TV-aksjon 2014.

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid for å skape varig tilgang til rent vann i Etiopia, Tanzania, Sudan, Sør-Sudan, Somalia, Afghanistan, Pakistan og Haiti. Sammen med Kirkens Nødhjelp skal TV-aksjonen i 2014 sikre varig tilgang til rent vann for over en million mennesker.
 
Aksjonen har fått navnet «Vann forandrer alt». Vann er en grunnleggende forutsetning for alt liv og all utvikling. Tilgang til vann kan ha enorme positive ringvirkninger i livene til enkeltmennesker og for hele samfunn. Tilgang til vann gjør at mennesker overlever og får bedre helse. Kvinner og barn trenger ikke gå flere timer hver dag for å hente vann. Det gjør at de kan gå på skolen og arbeide, noe som igjen utvikler hele samfunn.
 
Vi har som mål å få med så mange bedrifter som mulig til å bidra i årets TV-aksjon. Fordelene med å bidra er mange. Internt, ved at man får mulighet til å engasjere de ansatte, og bygge intern stolthet, og eksternt i forbindelse med omdømmebygging og PR.
 
Det finnes dessuten en rekke forskjellige måter man kan bidra på, og her er det kun kreativiteten som setter grenser. Man kan delta i giverstafetten, ved å gi bidrag og utfordre andre bedrifter til å gjøre det samme. Man kan gi spesialpris på varer, eller arrangere en auksjon. Eller man kan hjelpe Kirkens Nødhjelp med å spre budskapet ved å for eksempel ikle de ansatte t-skjorter med budskap når de er på jobb. Sist, men ikke minst: Et engasjert næringsliv gir økt engasjement i hele lokalsamfunnet. Er næringslivet med, er alle med. Vi ser tydelig at der bedriftene engasjeres, gir også vanlige folk mer på bøssene.
 
Hilsen
Ida Ordfører