Bærekraftig Reiselivsdestinasjon

«Bærekraftig Reiselivsdestinasjon» er en nasjonal sertifiseringsordning besluttet av Regjeringen, drevet av Innovasjon Norge.

Den Gyldne Omvei, Inderøy Næringsforeningen og Inderøy kommune kjører for tiden et prosjekt der vi vurderer om dette er noe for Inderøy Kommune.

Å være en Bærekraftig Reiselivsdestinasjon innebærer at vi kontinuerlig arbeider med å:

 • ta vare på natur, kultur og miljø
 • styrke sosiale verdier
 • være økonomisk levedyktig

slik at Inderøy blir en enda bedre plass å bo og besøke.

Sertifiseringen berører reiselivsbedriftene men også alle andre i kommunen – bedrifter og innbyggere. Allerede nå har vi 4 bedrifter som er miljøsertifisert:

Linka – med sertifiseringen miljøfyrtårn
FuglesangDahl – med  miljøfyrtårn
InderøyFest med  miljøfyrtårn
Øyna med sertifiseringen Økoturisme

Virkningene av dette arbeidet gjør at:

 • blir mer attraktive
 • får anerkjennelse for å ta ansvar
 • skaper troverdighet i markedet
 • øker kvaliteten av enkeltprodukter og helhetsproduktet
 • samler og synliggjør de mange gode tiltak som allerede er satt i verk
 • skaper engasjement og samarbeid i lokalmiljøet blant ansatte og blant gjestene
 • får godt verktøy og drahjelp til gjennomføring, og markedsføring av bærekrafttiltakene
 • synliggjør den globale betydningen av lokale tiltak