tussi har fødselsdag

Archives

now browsing by author

 

Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte

Sted: Øyna
Tid: 19. mai kl. 19

Agenda
Fornyingforslaget m/aktivitetsprogram for 2016
Budsjett 2016 m/forslag til kontingent
Valg

Velkommen

Frokostmøte med Steinkjer Næringsforum og SMN 1

Torsdag 21. april kl 7.30 – 9.30

Utviklingstrekk i regnskapsbransjen
Hvordan ser fremtidsbildet ut, og i hvilken retning beveger vi oss?
Randi Henning, avdelingsleder Sparebank 1 Regnskapshuset

Næringslivet i Inn-Trøndelag
Hvilke utfordringer står vi ovenfor, og ikke minst; hvilke muligheter har vi?
Arne Tørris Haug, bedriftsrådgiver Sparebank 1 SMN

Presentasjon av medlemsbedrifter i Steinkjer Næringsforum: Turbuss1 og FuglesangDah.

Påmelding til: gunnar.thorsen@smn.no

Informasjonsmøte om næringsklynge

Sted: Inderøy Rådhus
Tid: Mandag 18. april kl. 18.30

Inderøy Kommune og Tindved Kulturhage inviterer til informasjonsmøte om mulig etablering av en næringsklynge i Inderøy Kommune innenfor kreative næringer.

En næringsklynge er et organisert samarbeid mellom bedrifter for å gi hver bedrift vekst og utvikling. Klyngebedriftene kan ha tilhold i samme lokale, men det er ikke et krav.

Tindved Kulturhage eies av Verdal Kommune og er en del av SIVA sitt næringshageprogram og det er i regi av dette at det nå inviteres til møte. Tindved har i dag 35 bedrifter i nettverket. Bedriftene er lokalisert i hele Nord Trøndelag med hovedvekt på Innherred. Å være en del av dette nettverket vil gi bedriftene tilgang på økonomisk støtte via næringshageprogrammet.

Er du forhindret fra å delta i møtet, kan du også ta kontakt med Leif Terje Nilsen for nærmere informasjon om prosjektet.
Tlf: 906 91923
Mail: leif.terje@tindved.no

Temakveld: Eiendomsskatt på verker og bruk i Inderøy

Vi inviterer til informasjons- og diskusjonsmøte
17. mars 2016 kl. 20.30
Sted: Jægtvolden Fjordhotell

Agenda:
Rådmannen informerer
Innlegg fra Høyres representant Tore Wold
Diskusjon

Ordfører deltar også.
Alle er velkommen. Medlemmer av Næringsforeningen må gjerne komme kl. 19, da det er årsmøte i forkant av Temakvelden.

mvh
Styret

Spørsmål? Ring Margarete på 93 45 43 93 eller mail margarete@oldefarshus.no

Lunsjmøte om Arbeidsrett

Tema:
Ansettelse, innleie, oppsigelser, omorganisering, oppkjøp m.v.

Mandag 14. mars kl. 10
Tingvold Park Hotell

Danske Bank inviterer i samarbeid med Steinkjer Næringsforum.

Meld deg på: (frist 10. mars)
https://danskebank.typeform.com/to/p94qpy