tussi har fødselsdag

Archives

now browsing by author

 

Åpent temamøte på Øyna mandag 29.august kl.18.00

Åpent temamøte på Øyna mandag 29.august kl.18.00

Foredrag ved Guri Heggem rådgiver i Rørosregionen Næringshage.


Hennes arbeidsområde: Rådgivning og veiledning i forbindelse med drift, prosesser og utvikling av bedrifter i alle bransjer i Rørosregionen.

Destinasjon Røros. Hvordan drives og finansieres det?

Guri deler erfaringer fra egen region og vi diskuterer hvordan Inderøy kan styrke reiseliv og næringslivsarbeidet. Behov for felles lønnet ressurs (Den Gyldne Omvei og Inderøy Næringsforening)?

Servering

Ca. kl.20.00 avsluttes felles aktivitet, og det blir adskilte møter i Den Gyldne Omvei og Inderøy Næringsforening.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Arr.: Den Gyldne Omvei, Inderøy Næringsforening og Inderøy kommune.

Bedriftsmesse

Foto Therese B. Kirkesæther

Inderøy næringsforening vil også i år i samarbeid med Inderøy ungdomsskole arrangere bedriftsmesse for skolens 10. klassinger. Årets messe vil bli mandag 28.10.13. Det var bra deltagelse i fjor, men vi håper at vi får med enda flere bedrifter i år. Påmelding til Håvard Gausen tlf. 92859170 eller havard@inderoysodd.no.

Infoskriv om bedriftsmesse 2013

Prosjekt Bærekraftig Destinasjon og Vertskap

Inderøy Næringsforening og Den Gyldne Omvei har i samarbeid startet et prosjekt for å undersøke om næringslivet i Inderøy ønsker å sertifisere seg som en Bærekraftig Destinasjon. Prosjektet er godt støttet av Inderøy Kommune. I første omgang er det en forstudie som skal gjennomføres.

Bærekraftig Destinasjon er en nasjonal ordning for sertifisering reiselivsdestinasjoner i regi av Innovasjon Norge som igjen har fått det fra FN.

Hensikten er

  • Å bli mer miljøbevisst og miljøvennlig både for natur og samfunn
  • Å få et bedre omdømme innenfor miljø
  • Å gjøre tiltak som bedre lønnsomhet i hver bedrift

Sertifiseringen skjer ved å dokumentere en del kriterier og angi vår tilstand på en rekke indikatorer innenfor 10 bærekraftprinsipper. Kommunen må også være aktivt med i en slik sertifisering.

Det er også flott mulighet for reiselivsnæringen og næringslivet for øvrig å utvikle et enda bedre samarbeid.

Den andre delen av prosjektet gjelder Vertskap. Med vertskap mener vi hvordan vi behandler andre enten det er kunder, leverandører, ansatte og hverandre.
Formålet er få flere til å engasjere seg i et holdningsskapende arbeid og gjennom skjerpet fokus, kompetanseheving og bygging av holdninger og bedriftskultur, kunne gi vertskapsrollen styrket status. Også her vil samarbeid og samhandling spille en viktig rolle.

Alt hva dette innebærer for den enkelte bedrift, vil prosjektet etter hvert komme med informasjon om. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Margarete Uddu om det skulle være spørsmål. Mob. 93 45 43 93.

Inderøy kommune – natur, kultur og næring

Næringsliv i Inderøy

Oversikt over mange av bedriftene i kommunen