Årsmøte

Årsmøte
på Jægtvolden Fjordhotell
torsdag 12. mars kl. 19.00

Foredrag: John Arne Moen
Politisk redaktør i Trønder-Avisa
«Tanker om kommunesammenslåing og kommunereform»

Utdeling av Inderøy Kommunes Etablererpris

Saker til behandling sendes
Margarete Uddu post@stromnes-inderoy.no,
innen 26. februar.