Årsmøte 2015

Årsmøtet i Næringsforeningen ble gjennomført på Jægtvolden 12. mars.

Det nye styret:
Leder Margarete Uddu
Kasserer Hugo Nilsen
Sekretær Kristine Daling Sakshaug
Styremedlem Knut Arne Aasan
Styremedlem Eddie Winther
Styremedlem Kjersti Veie
Representant LLI Jan Olav Agle

Næringsforeningens representant i Stiftelsen Trønderfrukt: Bjørg Elisabeth Tronstad
Revisor Eva Wold

Arbeidsprogram
Medlemsmøter /Årsmøte
Næringskonferanse i forbindelse med InderøyFest
Bedriftsmesse i samarbeid med Ungdomsskolen
Miniseminar i mars 2015 i samarbeid med Inderøy Kommune
Profilering – Medlemsverving
Kommunefrokost m/aktuelle tema
Sentrumsaktiviteter
Oppgaver tilknyttet Bærekraftprosjektet
Entreprenørskap – samfunnspillet