Åpent frokostmøte med kommunen

Vi vil sammen Inderøy Kommune ønske alle næringsdrivende på Inderøy velkommen til frokostmøte i kantina på Rådhuset.

Tid:        Onsdag 29. oktober 2014 kl 07.30 – 09.00
Tema:
·         Arbeidsgiveravgift. Kort innledning ved Helge Holthe fra Fylkesmannen. 
·         Rammeavtaler
·         Næringsareal
·         Eventuelt andre saker som ønskes tatt opp.
Fra Inderøy kommune deltar ordfører Ida Stuberg, rådmann Jon Arve Hollekim, Arnfinn Tangstad, Pål Gauteplass og Lars H. Daling.
Kommunen spanderer en enkel frokost.
Vel møtt.