Næringsliv i Inderøy

Bedriftens historie

Gartnerivirksomheten startet i 1946 på et tradisjonelt småbruk. Først var det produksjon av blomster og grønnsaksplanter. Bær og grønnsaker på friland var i mange år en viktig produksjon. Etter hvert er det bygd opp veksthusareal på ca. 1500 m2 + ca. 1000 m2 plasthus.
Det har vært en variert produksjon i veksthusene gjennom årene, men i hovedsak har det vært tomat, agurk, juleblomster og sommerblomster, samt småplanteproduksjon for andre gartnerier i hele Midt- og Nord-Norge.
Butikken ble bygd i 1994 og påbygd i 2007.
Vi ble medlem av Den Gyldne Omvei fra november 2011.

Produkter og tjenester

Produksjon av blomster og grønnsaker. Småplanteprodusent av frøformerte sommerblomster.
Egen butikk for salg av blomster, grønnsaker og artikler for hage og plantestell. Gårdsmatutsalg av gårdsmatprodukter fra lokale produsenter.

Marked / Kunder

Gartnerier og vanlige forbrukere.

Personale

Ca. 6 årsverk

Fremtidsutsikter

Satser på å videreutvikle butikk og produksjon for eget utsalg.

Ystgård Gartneri

  • Bjørn Ystgård, 994 89 036
  • butikk@gartneri.no
  • 74 15 30 63
  • 74 15 39 45
  • Årfallvegen 19
    7670 Inderøy
  • www.gartneri.no
  • 996 136 337