Næringsliv i Inderøy

Bedriftens historie

Trønderprotein ble etablert av eier Karl Johan Ringstad i 1991. Skiftet navn til Norsk Protein AS avd. Mosvik i 1997. Dagens eiere er Nortura og KLF (kjøtt-og fjørfebransjens landsforbund).

Produkter og tjenester

Mottak av biprodukter fra slakteri og skjærebedrifter.
Vi lager animalsk fett og kjøttbeinmel.

Marked / Kunder

Animalsk fett går til kraftforindustrien.
Kjøttbeinmel går til gjødsel, pelsdyrnæring, pet-food industri.

Personale

Vi har en ordning for norsk landbruk når det gjelder innsamling av døde husdyr. Disse fraktes til vår omlastingsstasjon i Mosvik før de transporteres videre til vår fabrikk på Hamar som tar imot risikomateriale.

Fremtidsutsikter

12 ansatte

Norsk Protein AS avd Mosvik

  • Terje Augdal
  • terje.augdal@norskprotein.no
  • 74 06 45 80
  • 74 06 45 81
  • Kvennavika
    7690 Mosvik
  • www.norskprotein.no
  • 921 042 434