Næringsliv i Inderøy

Bedriftens historie

Brenneridrift startet i 1844. Senere er en rekke nye produkter på potet- og kornbasis kommet til. Etter flere omorganiseringer og fusjoner, sist i 1994, er bedriften i dag den midt-norske avdeling i HOFF SA.

Produkter og tjenester

Potetsprit, potetmel, tørket potetmos, potetchips, friterte og dypfryste potetprodukter, kornmottak og såkornrenseri. Samlet kjøper bedriften ca. 20 - 25.000 tonn poteter (ca 50% av den årlige potetproduksjon i Midt-Norge) og ca. 4000 tonn korn.

Marked / Kunder

Potetproduktene omsettes i det norske dagligvaremarkedet, storhusholdningsmarkedet og industrimarkedet. Korn mottas i samarbeid med Felleskjøpet fra lokale produsenter.

Personale

Ca. 40 ansatte. 10-15 % høyskoleutdannet, 35-45 % fagutdannet i næringsmiddelproduksjon og tekniske fag.
Rekrutteringsbehov: 2-3 personer pr år.

Hoff SA Sundnes Brenneri

  • Jan H. Johansen/Geir Jegtvolden
  • post@hoff.no
  • 48 10 26 93/90 07 22 65
  • 74 12 48 01
  • Risan 6
    7670 Inderøy
  • www.hoff.no
  • 940 379 016
dewdewdewdew