Næringsliv i Inderøy

Bedriftens historie

Austad maskinstasjon AS ble etablert i 1954, og er idag et tradisjonsrikt og veletablert entreprenør- og transportfirma. Vårt firma utfører alt innen grunnarbeider med hovedvekt på vei, vann og kloakk. På entreprenørsiden disponerer vi gravemaskiner, hjullastere, veghøvler, bulldozer og en rekke tilleggsutstyr som sikrer nøyaktighet og høy effektivitet. På transportsiden er vårt hovedområde masseforflyttning, og vi har utstyr for alle slags spesialtransport. Vi disponerer trekkvogner, lastebiler og hengere, og påtar oss en rekke utfordrende oppdrag.

Produkter og tjenester

Total-anbud, sprenging, undervannsarbeider, transport, pressing av varerør, plastring, muring. Levering av grus, sand, pukk, masseflytting, husflytting, mudring, maskinutleie, graving, stiknings- og oppmålingstjenester. Rivingsarbeider, miljøopprydding, muring av naturstein, rørlegging, asfaltering, kabelanlegg. Jekking, løfting av tyngre konstruksjoner - båter, broer etc. Spesialtransport.

Marked / Kunder

Etter mer enn 50 års drift har vi opparbeidet oss en unik erfaring og spesialkompetanse innen våre fagområder, og har fått et solid fotfeste i lokalmarkedet. Vi har base på Røra i Inderøy kommune, med eget verksted og garasjeanlegg på 25 mål stor tomt på Lensmyra Industriområde. Vi påtar oss oppdrag over hele landet!

Personale

32 ansatte, 15 med fagbrev innen maskin-entreprise.

Fremtidsutsikter

Bedriften kan vise til en sunn økonomi og vi har kompetanse og ressurser til å påta oss både store og utfordrende oppgaver innen begge virksomhetsområdene.

Austad Maskinstasjon AS

  • Nils Olav Folladal
  • nils@austadmaskin.no
  • 74 15 41 00
  • 74 15 47 77
  • Røra
    7670 Inderøy
  • www.austadmaskin.no
  • 969026244