Næringsliv i Inderøy

Bedriftens historie

Norsk Limtre AS ble startet i 1992.
Eies av Ragnar Berg.

Produkter og tjenester

Norsk Limtre AS produserer limtre i hovedsak i furu, men også i treslag som gran og bjørk.
Våre kunder er møbel og trevareprodusenter.

I tillegg har vi en betydelig produksjon av strø til landbruket og briketter for oppvarming både til privat husholdning og fjernvarmeanlegg.

  • Furu limtre
  • Stender (innvendig)
  • Hobbyplank/foringer
  • Sponballer
  • Fyringsbriketter

Ordrestyrt, ferdig kappet furu limtre leveres etter "JUST IN TIME" filosofi, for det meste til møbel og byggevareindustrien.

Furu er en fornybar ressurs. Vi foredler alt avfall til bio-produkter. Spon leveres i baller til landbruket, og flis presses til briketter for bruk i husholdning og fjernvarmeanlegg.

Marked / Kunder

Møbel
Byggevare

Personale

Totalt 12 ansatte

Norsk Limtre AS